Ekološki svesna proizvodnja

Očuvanje resursa i smanjenje emisije ugljen-dioksida.

Genijalan koncept

MV.Selecion proizvodi dolaze iz kompanije koja teži efikasnosti resursa i snabdevanju održivim izvorima energije. „Genijalan koncept“ je pravi, jer materijali i energije teku jedni ka drugima. Na taj način se smanjuje emisija ugljen-dioksida, i poboljšava se sveukupna vrednost drveta u svakom smislu.

Kao drvnoprerađivačka kompanija, u potpunosti su saglasni sa kaskadnom strategijom, odnosno krugom trupaca (engl. Timber circle). Proizvodi se prave od svezeg drveta, a potrebna energija se dobija iz recikliranog drveta, nakon što drvo prođe svoj životni vek u svakoj mogućoj upotrebi, koristi se i umesto fosilnog goriva.

SWISS KRONO AG zajedno sa svojim partnerima, kupcima i dobavljačima, praktikuje koncept reciklaže koji nam omogućava pun ciklus upotrebe drveta, a to je savršeno za postizanje optimalne upotrebe drveta. U sve većem obimu sakupljaju restlove kupaca i neželjeni nameštaj, istim vozilom kojim im dostavljau nove panele. Na taj način se smanjuje frekvencija transporta, a oni dobijaju održiv izvor energije. Novi generator energije iz biomase (proleće 2010.) unapredio je postojeću infrastrukturu proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora energije, bez ugljen-dioksida. U tom smislu su u mnogome doprineli internacionalnom cilju smanjenja efekta staklene bašte, za zdraviji vazduh. Proizvodnja njihovih proizvoda ima izvanredan uticaj na životnu sredinu. U poređenju sa sličnim fabrikama, SWISS KRONO emisija ugljen-dioksida po jedinici proizvodnje je do deset puta manja – dostiže postavljene ciljeve primenom korporativne strategije, proizvodi i energija prelaze kraća rastojanja obezbeđujući obnovljive izvore energije, što vodi sveukupnoj energetskoj efikasnosti.

Priroda u našim srcima.

Ekologija je naše prirodno stremljenje, i utiče na sve naše odluke. Svi projekti proširenja infrastrukture ili logistike prave se u skladu sa našom težnjom da ostvarimo dugoročne ciljeve sa lokalnim organima vlasti, organizacijama za očuvanje životne sredine i susedima.

Sertifikacijom Kronospan Schweiz AG sistema za upravljanje zaštitom životne sredine (ISO14001), uveli su sredstvo za kontinuiranu optimizaciju upotrebe resursa. Sve sirovine se recikliraju u najvećoj mogućoj meri. Tek nakon opsežnog recikliranja, proizvodi se spaljuju radi dobijanja energije. Svaki segment produkcije prati prirodan životni ciklus.

Zahvaljujući njihovim procesima obnove, energetski tokovi se koriste nekoliko puta. U svim procesima, recikliramo sve što se ne iskoristi prilikom pravljenja proizvoda. Srednjoročni i dugoročni efekti našeg razvoja za prioritet imaju organski razvoj našeg sistema proizvodnje. Konceptom zatvorenog kruga reciklaže, i ciljanim ulaganjem u moderne tehnologije za proizvodnju energije, pročišćavanje vazduha/vode i šinsku logistiku, konstantno unapređujemo uticaj naših radnji na očuvanje životne sredine.

MV.Selection takodje zastupa mišljenje da drvo ima nekoliko života i tek pri kraju svog životnog ciklusa može da ide na loženje. Stoga nastojimo da kod potrošača i investitora podignemo svest za kupovne i investicione odluke u korist proizvoda i rešenja sa visokim procentom švajcarskog drveta i kvaliteta. Treba da shvatite da korišćenjem ovakvih dobara dajete bitan doprinos za rast naše ekonomije, stvaranje i održavanje radnih mesta kao i za stručnu praksu u domaćoj privredi. Zbog optimalnih proizvodnih procesa u kombinaciji sa novorazvijenom recepturom, obložene podne SWISS KRONO ploče mogu da se označe kao izuzetno nisko emisione, praktično bez emisija i to sve sa jakim kvalitetom. Naše podne obloge su razvijene za korišćenje enterijera visokih zahteva.