Odgovor na pitanje da li loš laminat može da utiče i na zdravlje?

Tačan odgovor je: da! Loš laminat može da utiče i na zdravlje ukoliko sadrži veći nivo formaldehida od dozvoljenog.

Evo kako izbeći da loš laminat utiče na Vaše zdravlje. Formaldehid je sastavni deo laminata. To je bezbojan gas koji ima oštar miris i šteti disajnim putevima, nadražuje sluznicu i oči. Formaldehid unet u organizam oksiduje do mravlje kiseline i smanjujući pH vrednost krvi (povećavajući kiselost) može dovesti do povećanja rizika od karcinoma i katastrofalnih posledica.

Laminati lošijeg kvaliteta i nepoznatih proizvođača mogu da imaju povišen nivo formaldehida. Zato budite obazrivi pri kupovini laminata.

Izbegnite rizik i kupujte laminat sa oznakom E1 HDF

Da bi izbegli mogući rizik, prilikom kupovine laminata uvek kupujete laminat sa oznakom E1 HDF jer nema emisiju štetnih gasova koja može uticati na ljudsko zdravlje. Laminat visokog kvaliteta kao što je Swiss Krono na svim svojim proizodima ima oznaku E1. 

Ukoliko ste već kupili laminat koji ima povišen nivo formaldehida, postarajte se da smanjite nivo tog otrovnog gasa tako što ćete svakodnevno provetravati prostorije, držite temparutu i vlažnost vazduha na što nižoj temperaturi koja vam odgovara.

Prilikom kupovine, obratite pažnju da li na kutiji u kojoj se nalazi laminat postoji vidljiva oznaka E1.

Podeli ovaj članak